Om dig

Du er ramt ef en eller flere funktionsnedsættelser, der hæmmer din bevægelsesfrihed.

Du ønsker at dine hjælpemidler skal være så hjemlige som muligt og være designet til at øge din mobilitet og selvhjulpenhed.

Du har motoivation og ønske om at få et værdigt og hjemligt forhold til dine hjælpemidler og din funktionsnedsættelse.

Du skal have mod på og færdigheder til at styre og navigere med en joystick.

Du udtrættes dagligt på grund af din funktionsnedsættelse og dine eksisterende muligheder for at få assistance til daglige gøremål og aktiviteter.

Du skal kunne forstå og udnytte stolen og komponenternes faciliteter, Du har måske nogle pårørende eller assistenter, der ønsker at hjælpe, men har brug for motoriseretde og smarte hjælpemidler, så tidlig nedslidning undgås.

Funktionsnedsættelser

Dine fiunktionsnedsætter kan være enten kroniske eller forbigående.

Du vil typisk have en vis stå-funktion, men behov for assistance og en god stol at sidde i, når du skal rundt i dit hjem.

Du udtrættes og har brug for assistance til en række daglige gøremål og aktiviteter, som du kun kan udføre når assiatencen er der. Ikke nødvendigvis når du har behov for det.

Du kan have en eller flere af nedenstående funktionsnedsættelser

  • Almindelig alderdomssvækkelse, eller svækkelse efter sygdom.
  • KOL (Borgere, der udtrættes hurtigt, men har behov for mobilitet).
  • Dårligt hjerte
  • Permanent hofte, knæ slidgigt.
  • Nedsat gangfunktion (af alle mulige grunde)
  • Nedsat rejse/sættefunktion.
  • Nedsat eller begrænset mobilitet

 

Det kan du opnå

Med en MultiLIving Chair i dit hjem, har du en lænestol med design og  betræk, der matcher din dagligstue.

Du får assistance til de dagligdags aktiviteter, som du nu kan udføre når DU har tid og lyst, ikke når der er assistance tilgængeligt.   Du bestremmer selv, og hjælper dig sig til en mere værdig og aktiv dagligedag.

Du kan køre rundt i hjemme og selv bestemme, hvor du vil sidde i hjemmet og har ikke brug for assistance, når du vil fra det ene solskinshjørne til det andet.

Du kan selv hente et glas vand og /eller en kop kaffe, og løfte stolen op en en højde, der matcher din aktivitet.

Skal du hvile dig, lægger du selv ryglænet ned og løfter det selv op igen

Skal du ændre siddestilling, anvender du kippet og justerer din siddestilling og ændrer trykbelasningen på kroppen.

Du bliver med andre ord mere herre i eget hjem. 

 

Din mobilitet i hjemmet er afgørende for dit velbefindende og følelse af, at leve så normalt som muligt på trods af din funktionsnedsættelse.

Skal du ud, kan kombinationen med lænestol og el-scooter være løsningen.

Uden assistance af nogen art, skyder du dit sæde fra understellet af stolen og over på el-scooteren, og du kan nu komme ud med en rækkevide, der matecher el-scooteren.

Sædeløftet gør, atr du kan nå de øverste varer i supermarkedet, ligesom du kan komme længere ned i kummefryserne, fordi dit sæde er løftet  over fryserens kant.

Med traileren og dens funktioner, vil du kunne udvidde rækkevidden endnu mere.

Med hjælpemoterer, slisker og styringsfunktion, kan du selv (evt. med pårørende assistance) kunne komme ligeså langt væk, som din egen bil kan tage dig.

Du behøver ikke en stigmatiserende og måske “klodset” kasse vogn som transportmiddel.

Pårørende

Livet som pårørende til en person med funktionsnedsættelser kan være slidsomt. Mange steder anses det for værende naturligt, at du træder til som en “ekstra” hjælper. Måske uden hensyntagen til dine behov, kræfter og tid.

Og dit hjem bliver hurtigt forvandlet til et sygeværelse.

Med en MultiLivnigChair i hjemmet  ligner dit hjem stadig et hjem. Tilpasset hjemmets design og faver. 

Den øgede selvhjulpenhed og  minimerede stigmatisering af den funktionsnedsatte  nedsætter automatisk belastningen af dig, ligesom de indbyggede funtkioner vil assistare jer begge i det daglige situationer, så som løft, forflytninger stå-op funktion ,.v.

Der bliver med andre ord også taget hånd om dine behov og livssituation.

De indbyggede funktioner i såvel stol som evt. trailer og  el-scooter, giver dig som pårørende en bedre muligehd for at hjælpe og leve sammen med en funktionsnedsat person.

Vi har arbejdet med at se på alle de funktioner, du som pårørende kan blive belastet på, og forsøgt at afhjælpe dette ved hjælp af motorer og digitale komponemnter.

Såvel “stå-op-funktionen” som muligheden for at fjerne armlæn ved sideforslytning, vil afhjælpe mange tunge og uhensigtsmæssige løft og forflytninger, så belastningen af dig og dine ressourcer mindskes markant.

Vi give mulghed for erfaringsudveksling med andre terapeuter og pårørende, via en lukket facebook gruppe, som man får adgang til via servicekontrakten, ligesom der ugentligt afholdes chat-forums med vores erfarne og kompetente terapeut. hvor man kan stille spørgsmål, drøfte problemstillinger og give og få gode råd.

Terapeut

Når en borger får en MultiLiving Chair giver det dig som terapeut en række fordele og muligheder.

Du kan træne din borger til mere selvhjulpenhed, og aktivitet.

Du kan opsætte fælles mål om fremskridt eller selvtræning, og følge vejen til målet sammen med borgeren 

 

Vi giver rådgivning og assistance til dig som terapeut om anvendelse af stolen. Dels ved installation og køb, men også ved de årlige besøg.

Vi give rligeledes muligehd for erfaringsudveksling med andre terapeuter og pårørende, via en lukket facebook gruppe, som man får adgang til via servicekontrakten ligesom der ugentligt afholdes chat-forums med vores erfarne og kompetente terapeut, hvor man kan stille spørgsmål, drøfte problemstillinger og give og få gode råd.

Indkøber

MultiLiving Chair og øvrige komponenter (Scooter og trailer) kan købes eller lejes.

Om du ønsker den ene eller anden form, er naturligvis op til dig og den situaiton du er i.

Prisen på stolen afhænger af den valgte konfigurattion, det valgte betrlk og af de valgte funktioner i stolen.

Vi sammensætter gerne et il bud til dig og din specifikke indkøbsønsker.

Vi anbefaler alle at tilkøbe en serviceaftale

Ved leje, er serviceaftalen obligatorisk og en del af den månedlige leje.

Serviceaftalen betyder, at der altid er en funktionsdygtig, opdateret stol til dig og dine borgere eller pårørende.

Husk at angive om du ønsker prisen med eller uden moms (Privar/institution/kommune)

Scroll til toppen